KINDZAKEN is een multi-disciplinaire organisatie om de problemen die met opgroeien gepaard gaan te verminderen.
Binnen de werkwijze van KINDZAKEN wordt bij de oplossing zowel aandacht besteed aan de jongere die het probleem ervaart, als aan de ouders/verzorgers en andere betrokkenen.
In de visie van KINDZAKEN is een multi-disciplinaire aanpak noodzakelijk omdat de jongere gebaat is bij een probleem-specifieke oplossing.
De disciplines die aan de oplossing kunnen bijdragen zijn bij voorbeeld klinische psychologie, diëtetiek, sport- en bewegingsleer en integratieve kindertherapie.


Over de volgende onderwerpen is meer gedetailleerde informatie beschikbaar:

KINDZAKEN.NL is een initiatief van integratief kindertherapeut Sonja Tettero.
KINDZAKEN is gevestigd op Kanunnik Mijllinckstraat 64 te Nijmegen.
KvK 09177106
©2001-2011 Kindzaken