Als je er ook graag bij wilt horen!

Sociale vaardigheidstraining

Kinderen willen er graag bij horen, ze willen graag vrienden en vriendinnen hebben. Daar doen ze leuke dingen mee en daar voelen ze zich fijn bij. Sommige kinderen kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken, zodat ze er weer bij gaan horen en niet langer eenzaam of ongelukkig hoeven te zijn.

 

Joost (10) heeft geen vriendjes. En toch doet hij zo zijn best. Maar elke keer wordt hij weer buitengesloten en afgewezen. Daardoor wordt hij steeds schuwer en onzekerder. Nu speelt hij meestal alleen of met jongere kinderen…….


Voor al die kinderen die best een steuntje kunnen gebruiken bij het leren en toepassen van dingen die je moet kunnen om er weer bij te horen, is deze training een oplossing.

 

Floor (7) doet ook haar best. Als het pauze is staat zij vaak aan de zijlijn. Ze kijkt boos en laat niet met zich sollen. Als iemand haar plaagt slaat ze erop los. Ze is niet bang, maar wel alleen……
Wat is het doel van de training?

 • Dat kinderen meer zelfvertrouwen opbouwen zodat ze voor zichzelf durven opkomen (assertiviteit) en rekening met anderen kunnen houden (sensitiviteit).

Assertiviteit

 • zeggen wat je denkt, voelt of wilt,
 • iets durven vragen aan een ander,
 • beter leren omgaan met situaties die je spannend vindt,
 • tegen je verlies kunnen,
 • je op een goede manier kunnen weren (fysiek of met woorden),

Sensitiviteit

 • luisteren naar een ander,
 • je in een ander kunnen inleven,
 • wachten op je beurt,
 • voor een ander die wordt aangevallen durven opkomen,
 • complimentjes durven en kunnen geven,
Naar top van pagina

Voor wie is deze training?

 • Voor kinderen van 5 tot 15 jaar.
 • In een groep (ingedeeld op leeftijdsniveau) gaan de kinderen aan de slag met het verwerven van assertiviteit en sensitiviteit.
 • Dit gebeurt dmv rollenspel, groepsgesprekken, opdrachten, spelletjes en elkaar feedback leren geven.
 • De groepen zullen in grootte variëren van 4 tot ongeveer 8 kinderen.
Naar top van pagina

Hoeveel bijeenkomsten zijn er?

 • De training begint met een individueel intake-gesprek met de ouders of verzorgers; hierdoor wordt de training optimaal afgestemd op de individuele doelstellingen van de kinderen
 • De training voor de kinderen omvat 7 bijeenkomsten.
 • Na elke bijeenkomst ontvangen de ouders en de leerkracht van het kind een zg. "Post van de week", hierin staat wat er met de kinderen is geoefend en hoe de school en de ouders/verzorgers hierop kunnen aansluiten.
 • De groepen zullen in grootte variëren van 4 tot ongeveer 8 kinderen.
Naar top van pagina

Kosten en locatie.

 • De kosten voor de intake, 7 groepsbijeenkomsten voor uw kind en een ouderbijeenkomst bedragen € 195,= (excl BTW).
 • Er bestaat de mogelijkheid tot een follow-up bijeenkomst. Deze wordt apart in rekening gebracht.
 • Bij voorkeur wordt de training op de school van uw kind gegeven.
Naar top van pagina

Naar startpagina