Kindzaken is een multidisciplinaire onderneming die kind, ouders en school ondersteunt bij opvoedingsproblematiek.
De mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding worden hieronder beschreven

Integratieve kindertherapie

Individuele ondersteuning van kinderen en jongeren tot ongeveer 20 jaar. Deze ondersteuning vindt plaats in de praktijk van Kindzaken, maar kan ook gecombineerd worden met observatie, overdracht en afstemming met de school.

Naar top van pagina

Sociale vaardigheidstrainingen

Groepsgewijze training

In overleg kan een op maat gesneden sociale vaardigheidstraining op school worden verzorgd. Deze training kan ook worden samengesteld voor kinderen met een 'rugzak'. Met name voor kinderen met een autistische beperking en/of ADHD-kenmerken kan deze training een goed middel te zijn om vaardigheden te oefenen, te leren en met elkaar af te stemmen. In overleg met de intern begeleid(st)er/leerkracht kan worden gekeken wat de beste samenstelling van de groep is.
De training bestaat uit zeven bijeenkomsten, een voor- en een nagesprek met de intern begeleid(st)er/leerkracht. Van elke bijeenkomst wordt voor de school en de ouders van de deelnemende kinderen een schriftelijk verslag gemaakt.
Financiering is o.a. mogelijk vanuit 'rugzakgelden'.

Klassikale training

In overleg kunnen trainingen worden verzorgd voor de klas als geheel. Mogelijke doelen: de klas tot een sfeervolle groep smeden en/of de leerkracht handvatten bieden om de groep te kunnen stimuleren in sociaal adequaat gedrag.
De training bestaat uit vijf bijeenkomsten. Van te voren wordt met de intern begeleid(st)er/leerkracht afgestemd hoe kan worden ingespeeld op de situatie in de klas. Na de bijeenkomsten wordt samen met de intern begeleid(st)er/leerkracht het proces geŽvalueerd en ervaringen uitgewisseld.
Financiering is o.a. mogelijk vanuit het scholingsbudget.

Naar top van pagina

Communicatie

Communiceren met kinderen, hoe doe je dat?

Over dit onderwerp is speciaal voor teams en ouders een workshop ontwikkeld.
Gedurende twee uur wordt ingegaan op de wereld van het kind; hoe zit hun gedachte- en gevoelswereld in elkaar? Wat zijn hun handelingsmotieven? Na deze workshop, waar natuurlijk ook ruimte is voor eigen ervaringen en casuÔstiek, bent u beter in staat gericht te reageren op de boodschappen die uw kind geeft. Ook lukt het u beter uw eigen boodschap zonder conflicten over te dragen.
Beslist een aanrader voor elke volwassene en leerkracht die graag zonder ruis wil praten met kinderen.


Lastige ouders; hoe ga je daar mee om?

In deze workshop voor leerkrachten wordt in twee uur ingegaan op de boodschap die sommige ouders geven; de verpakking, de inhoud en uw reactie daarop.
Er zal ook worden geoefend met gesprekstechnieken, waardoor u in oudergesprekken leert in te gaan op de inhoud en zich niet laat afleiden door de vorm waarin deze wordt gegoten.
Bij voldoende belangstelling is er een vervolg op deze workshop mogelijk waarin de materie kan worden getoetst en uitgebreid.


Ouderavonden

Op aanvraag kunnen er ouderavonden over het thema 'sociaal-emotionele ontwikkeling' worden verzorgd.

Naar top van pagina

Conflicthantering voor kinderen

Hoe reageer jij als je boos bent? Kom je uit je woorden, loop je vast of duik je weg? De training conflicthantering biedt inzicht in conflictprocessen bij kinderen. En geeft ze handvatten hoe ze met hun eigen onmacht en onvermogen kunnen omgaan.
Deze training bestaat uit vijf bijeenkomsten en is geschikt voor alle kinderen.
Voor ouders of leerkrachten bestaat de mogelijkheid tot het volgen van de workshop Conflicthantering.

Naar top van pagina

Naar startpagina