Wat is onze visie op jeugdtherapie?

 • Jeugdtherapie is bedoeld als een kortdurende, intensieve behandeling (10 tot 15 sessies).
 • Het is een combinatie van cognitieve- (denken), gedrags- (doen) en psycho- (voelen) therapie.
 • Het doel is om uw kind te leren om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen gedachten, gedrag en gevoel en daar naar te handelen.
 • Naast de kindsessies is ouderbegeleiding mogelijk.

Voor wie is deze therapie?

Voor iedereen in de leeftijd van 5 tot 25 jaar, die te maken heeft met sociale-, emotionele- en/of gedragsproblematiek.

Denk daarbij aan:

 • Onzekerheid en/of faalangst
 • Gepest worden of juist zelf pesten
 • Geen vriendjes kunnen of durven maken
 • Veel ruzie maken of juist niet voor zichzelf opkomen
 • (Echt-)scheidingsproblemen, rouwverwerking of angst-problemen
 • Hoofdpijn, buikpijn of zindelijkheidsproblemen
 • Stelen, liegen, spullen expres kapotmaken, weglopen
 • Eet-, slaap- of leerstoornissen

Deze vorm van ondersteuning en begeleiding is voor ouders en verzorgers die zich gefrustreerd en machteloos kunnen voelen door het gedrag van hun kind.

Naar top van pagina

Waaruit bestaat de aanpak?

De aanpak bestaat uit verschillende fasen

 • In de eerste fase wordt met de ouders/verzorgers (en soms uw kind) besproken wat de klachten zijn
 • Daarna volgt een aantal kindsessies (max. 5) waarin door de therapeut en uw kind wordt vastgesteld wat de relatie van het kind met de klacht is en hoe de klacht in stand wordt gehouden.
 • Na een oudergesprek over de bevindingen van de therapeut, volgt de fase van de behandeling. Tijdens het oudergesprek wordt gesproken over de behandelwijze
 • Feitelijke therapie-sessies vinden plaats
 • Na elke 5 sessies volgt een oudergesprek, waarin gesproken wordt over eventuele veranderingen die bij uw kind zijn waargenomen
 • Wanneer de klacht verholpen is, volgt er een evaluatie en afronding van de behandeling
Naar top van pagina

Wat gebeurt er tijdens een sessie?

 • Er wordt gepraat en gespeeld (therapeutisch spel)
 • Er wordt gewerkt met imaginatie-technieken en suggestie-therapie
 • Voor sommige kinderen wordt een metafoor gemaakt en er zijn mogelijkheden om ontspanningstechnieken te oefenen

Bij al deze technieken houd ik in het oog of ze geschikt zijn voor uw kind.Kosten

 • De intake of een oriŽntatiegesprek kost Ä 60,=
 • Een kindsessie duurt 45 minuten en kost Ä 50,=
 • Een ouder(begeleidings-)gesprek kost Ä 60,= per uur.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

Naar top van pagina

Naar startpagina